İMKB Yatırımcı Bazında Tedbir Düzenlemesi

 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [] 27.06.2012 11:12:42

   İMKB Yatırımcı Bazında Tedbir Düzenlemesi

   
İMKB tarafından yayımlanan ve ekte yer alan 395 sayılı Genelge ile borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette verilen emirleri ve gerçekleştirilen işlemleri açık bir şekilde tanımlayarak, bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esasları düzenlenmiştir.

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci maddeleri ile İMKB Yönetmeliği'nin 24/A maddesine dayanılarak yapılan bu düzenlemede; İMKB Hisse Senetleri Piyasasında (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç) ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda; 

1) Kendinden kendine gerçekleştirilen işlemler ile
2) Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemlerin

hangi koşullarda piyasanın açık, düzenli ve dürüst bir şekilde çalışmasına engel teşkil ettiği açıkça belirlenmiş olup,  bu mahiyette emirler ileten ve işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara sırasıyla;

1) Yatırımcının bilgilendirilmesi,
2) Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerin ilan edilmesi,
3) Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi,
4) Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması,
5) Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot)

olmak üzere beş aşamalı tedbir süreci uygulanacaktır.

Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesinin İMKB bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması yönündeki etkinliğin arttırılmasında, piyasa bozucu fiillerle etkili bir şekilde mücadele edilmesinde, yatırımcıların sermaye piyasalarına duydukları güvenin güçlendirilmesinde, dolayısıyla da sermaye piyasalarının gelişiminde ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getireceği değerlendirilmektedir. 

Söz konusu düzenleme; yatırımcıların, piyasa katılımcılarının ve aracı kuruluşlarımızın önceden ve yeterince bilgi sahibi olmalarını teminen 03/09/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

By its Circular no. 395, İMKB clearly defines the orders and trades hindering the realization of trades on İMKB in an open, orderly and fair manner, and regulates the principles and rules regarding the measures to be taken by İMKB against the investors that have been found to be engaged in such orders or trades.

In this Circular, issued based on the articles 14 and 25 of the Regulations Regarding the Establishment and Bodies of Securities Exchanges and article 24/A of İMKB Regulations, the orders and trades on İMKB Stock Market (excluding exchange traded funds and warrants) and İMKB Emerging Companies Market with the following features are clearly and objectively defined to be orders and trades that prohibit the realization of trades on İMKB in an open, orderly and fair manner.

1. Single Party Wash Trades
2. Multiple Split Orders

İMKB shall impose the following five different measures successively, against the investors that have been found to be engaged in the activities given above.

1. Informing the related investor in writing
2. Announcement of the investor's identity or legal entity information
3. Gross settlement requirement for the investor
4. Pre-deposit requirement for the investor
5. Temporarily order rejection (Boycott)

It's in the opinion that this new regulation of taking measures on investor basis will provide highly instrumental in ensuring the realization of trades on İMKB in an open, orderly and fair manner, efficiently fighting against market abusing activities, strengthening investor confidence in the capital markets, and therefore, in the further development of the capital markets and the realization of İstanbul Financial Center vision.

In order to ensure that the investors, market participants and intermediary institutions are well-informed, this new regulation shall become effective on September 3, 2012.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=219254 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

site içi arama
 
Reklam
 
 
 
free counters
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Istanbul

New York

Tokyo

London

Sydney

Frankfurk


webforex.tr.gg