TEKNİK ANALİZ SÖZLÜĞÜ

TEKNİK ANALİZ SÖZLÜĞÜ

Ada dönüș formasyonu: Birkaç gün içerisinde meydana gelen kopuș ve bitkinlik
boșluklarından olușan geri dönüș formasyonudur.
Ağırlıklı ortalama: Belirli bir zaman dönemi için hesaplanan ancak son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık verilen hareketli ortalama türüdür.
Alçalan üçgen formasyonu: Düșüș hareketlerinin dip noktalarının düz bir çzigi
olușturduğu,buna karșın her yükselișin zirve noktasının bir önceki yükselișten daha așağıda bir seviyede olduğu üçgen formasyonlardır. Düșüș sinyali olarak yorumlanmaktadır.
Așırı alım bölgesi: Bir osilatörün üst ucunun üzerinde olușan ve fiyatların așırı yükseldiği șeklinde yorumlanan bölgedir.
Așırı satım bölgesi: Bir osilatörün alt ucunun așağısında olușan ve fiyatların așırı düștüğü șeklinde yorumlanan bölgedir.
Basit hareketli ortalama: Tüm fiyat verilerine eșit düzeyde ağırlık verilen hareketli ortalama türüdür.
Bayrak formasyonu: Genellikle üç haftadan kısa süren,sert hareketlerden sonra meydana gelen ve șekli paralelkenara benzeyen sıkıșma formasyonudur.
Bollinger bantları: John Bollinger tarafından geliștirilen ve yirmi günlük basit hareketli ortalamanın alt ve üstüne standart sapma bandı çizilmesi ile olușturulan bantlardır.
Boșluklar: Grafik üzerinde ișlem olmayan yerlerdir. Forex piyasalarında ender olarak
görülmektedir.
Çizgi grafik: Kapanıș fiyatlarının birleștirilmesi yöntemiyle çizilen grafiklerdir.
Çubuk grafik: Bir gün içerisinde meydana gelen hareketleri yansıtan, en yüksek fiyattan en düșük fiyata kadar çizilen, sol çentik ile açılıș fiyatını ve sağ çentikle de kapanıș fiyatının temsil edildiği klasik grafik türüdür.
Destek: Düșüște olan fiyatların, alıcıların güçlenmesiyle dengelenmesinin beklendiği fiyat seviyesi.
Direnç: Yükseliște olan fiyatların, satıcıların güçlenmesiyle dengelenmesinin beklendiği fiyat seviyesi.
Dow Teorisi: Kısa vadeli fiyat hareketlerini göz ardı ederek piyasanın genel yönünü tahmin etmek ve meydana gelen trendlerle birlikte hareket etmek olarak tanımlanabilecek, modern teknik analizin kurucusu Charles Dow tarafından ortaya atılmıș olan ve modern teknik analizin temelini olușturan teoridir.
Dönüș formasyonları: Trendin yön değiștireceğine yönelik sinyal üreten formasyonlardır. Dip ve tepe formasyonları ile omuz-baș formasyonları örnek olarak gösterilebilir.
Düșüș trendi: Fiyatların genel hareketinin düșüș yönünde olduğu, olası yükselișlerde zirvenin bir önceki zirveye göre sürekli așağıda olduğu trend türüdür.
Düzeltme hareketleri: Fiyatların trend yönünün aksine hareket ettiği ve trendin vadesine göre kısa süren hareketlerdir.
Düșüș trendi çizgisi: Sürekli daha așağıda olușan yükseliș tepeleri üzerinden așağı sağa doğru çizilen trend çizgileridir.
Fibonacci düzeltme seviyeleri: Trendlerin zirve ve dip seviyeleri arasındaki farkın Fibonacci katsayıları ile çarpımıyla elde edilen düzeltme seviyeleridir.
Formasyonlar: Tahmin değeri tașıyan karakteristik șekillerdir. Genellikle fiyat grafiklerinde kullanılmakla birlikte indikatör grafiklerinde kullanılmaktadır.
Flama formasyonu: Olușum, gelișim ve sonuç bakımından bayrak formasyonlarına benzeyen ancak biraz daha yatay ve isminden de anlașıldığı üzere flamaya benzeyen formasyonlardır.
Hareketli ortalamalar: Belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatı temsil eden göstergelerdir.
İșlem hacmi: Bir menkul değer için yapılan ișlem miktarı.
İkili dip formasyonları: Düșüș trendlerinde görülen ve düșüșün zayıfladığı dolayısıyla geri dönüș riskinin arttığı șeklinde yorumlanan güvenilirliği yüksek bir dönüș formasyonu türüdür.
İkili tepe formasyonları: Yükselen trendlerde görülen ve yükselișin zayıfladığı dolayısıyla geri dönüș riskinin arttığı șeklinde yorumlanan güvenilirliği yüksek bir dönüș formasyonu türüdür.
Kanal çizgisi: Temel trend çizgisine paralel olarak çizilen düz çizgidir.
MACD: Gerald Appel’în geliștirdiği moving average convergence divergence, yani hareketli ortalamaların yakınsaması ve ıraksaması göstergesinin literatüre geçen kısaltmasıdır. MACD göstergesi, standart olarak 12 ve 26 günlük üssel hareketli ortalamaların arasındaki farktır. MACD eğrisine ek olarak kullanılan sinyal eğrisi ise MACD eğrisinin 9 günlük üssel hareketli ortalamasıdır.
MACD histogramı: MACD ve sinyal eğrilerinin arasındaki farkı gösteren
histogramlardır. Forex piyasalarının en popüler platformu olan Metatrade platformunda standart olarak kullanılmaktadır.
Momentum: Belirli bir gün sayısındaki fiyat değișimini ortaya koyan osilatördür. Güncel fiyatın 100 ile çarpımından elde edilen değerin seçilen periyottaki gün sayısı kadar önceki fiyata bölünmesiyle elde edilir.
Mum grafikler: Japon pirinç tüccarlarının geliștirdiği ve piyasa hareketlerini, diğer grafik türlerine göre daha ayrıntılı olarak yansıttığı için yaygın bir kullanım alanı olan grafik türüdür.
On-balance volume: Joseph Granville tarafından geliștirilen ișlem hacmi ile fiyat grafiklerinin sentezlenmesiyle olușturulan bir hacim göstergesidir. Yükselișin olduğu günlerde ișlem hacminin fiyata eklenmesi, düșüșün olduğu günlerdeyse çıkarılması yoluyla hesaplanan bir indikatördür.
Osilatörler: Piyasanın așırı alım ya da satım bölgesinde olduğunu belirten
göstergelerdir. Salınım ve kısa vadeli göstergeler olarak da adlandırılırlar.
Parabollic SAR: Welles Wilder tarafından olușturulan bir bașka gösterge olan parabolic SAR, kısa ve orta vadede olușan yön değișimlerinin tespitinde kullanılır. SAR sözcüğü, İngilizcedeki "Stop And Reversal" (Dur ve Geri dön) sözcüklerinin baș harfleridir. Parabolic SAR,oldukça volatil bir indikatördür. Bu nedenle diğer indikatörlerle birlikte kullanımı önerilir.
RSI: Ünlü analist J.Welles Wilder tarafından geliștirilen ve menkul değerin incelenen periyot içindeki kapanıș değerlerinin bir önceki göre değișiminden hareketle hesaplanan osilatördür. Açılımı relative strength index yani göreceli güç endeksidir.
Stochastic: George Lane tarafından geliștirilen ve sık sinyal üretmesi ile tanınan
osilatördür. Hesaplanıșında %K ve %D adı verilen iki eğriden yaralanılmaktadır. %K eğrisi ana eğridir ve genellikle kesintisiz bir çizgi ile ifade edilir. %D eğrisi ise %K eğrisinin basit hareketli ortalamasıdır ve genellikle noktalı çizgi ile ifade edilir. %K eğrisinin hesaplanmasında șu formülden yararlanılmaktadır;

Bugünkü kapanıș – 5 gün içindeki en düșük
%K dönemi = _______________________________________ x 100
5 gün içindeki en yüksek – 5 gün içindeki en düșük

Stop Loss (Zararı durdur): Zararın büyümesini engellemek adına açık olan ișlemi belirli bir fiyattan kapatmak amacıyla verilen emirdir.
Take profit(Karı al): Açık olan bir pozisyonu, önceden belirlenmiș karlı piyasa fiyatından kapatılması ișlemidir.
Teknik analiz: Fiyat grafikleri, ișlem hacmi ve formasyonlar ile piyasa hareketlerini inceleyen analiz türüdür.
Temel analiz: Genel ekonomik durum ve arz-talep teorilerine dayanan analiz türüdür.
Trend: Fiyatların genel yönü, eğilimi.
Trend çizgileri: Yükseliș tepelerinden ve düzeltme diplerinden çizilen ve varolan trendi ve eğimini gösteren çizgidir.
Uyușmazlık: İki göstergenin ya da grafiğin birbirini desteklemediği ve genellikle piyasa hareketinin gerçekçi olmadığı ve dolayısıyla dönüș hareketinin meydana gelebileceği șeklinde yorumlanan durumlardır. Örneğin, genellikle aynı yönde hareket eden osilatörlerin aksi yönde hareketini önemli bir uyumsuzluktur. Fiyat grafiği ile teknik göstergeler arasında görülen uyumsuzluklar da söz konusu fiyat hareketinin gerçekçi olmadığı șeklinde yorumlanır.
Üçgen formasyonları: Fiyatların arz ve talebin birbirine sürekli yaklașması sonucu olușan ve üçgen șeklini andıran sıkıșma formasyonlarıdır. Yükselen, alçalan ve simetrik olarak üç sınıfta kategorize edilirler.
Üçlü dip: Ters omuz baș omuz formasyonundan her dibin aynı seviyede olușması ile ayrılan ve üç dipten olușan dönüș formasyonu.
Üçlü tepe: Omuz baș omuz formasyonundan her zirvenin aynı seviyede olușması ile ayrılan ve üç tepeden olușan dönüș formasyonu.
Yükselen üçgen formasyonu: Yükseliș zirvelerinin sabit kaldığı ancak düșüș diplerinin yükselmeye devam ettiği üçgen formasyonlarıdır.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

site içi arama
 
Reklam
 
 
 
free counters
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Istanbul

New York

Tokyo

London

Sydney

Frankfurk


webforex.tr.gg