TEKNİK GÖSTERGELER

TEKNİK GÖSTERGELER

 

Teknik göstergeler kısa,orta ve uzun vadede fiyat trendini, gücünü, al/sat sinyallerini, aşırı alışta

 veya satışta, toplanmakta veya elden çıkarılmakta olup olmadığını gösterir. Fiyat hareketlerini

etkileyen dış faktörlerden dolayı, teknik göstergeler kısa vadede hatalı sonuçlar verebilir.

Hisse senetleri kendi iç dinamikleri yönünde farklı fiyat grafikleri çizerler. Bu grafikler

sayesinde orta ve uzun vadede doğruya çok yakın teknik analiz sonuçları alınabilir.

Borsa ve parite fiyat hareketlerinin yönünün tahmininde teknik analiz dışında,

3 ana gösterge vardır:

  1. İç faktörler(hisse fiyat spekülasyonları, tüyo ve beklentiler)
  2. Dış faktörler (alternatif para piyasaları, genel ekonomik ve siyasi durum)
  3. Temel analiz (bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosundan elde edilen rasyolar)
     

Teknik analiz bu 3 etkinin sonuçlarını grafiklerle gösterdiği gibi, paritelerdeki iç dinamiklerin

sonuçlarını da göstererek ileri dönük fiyat tahmini yapar.

 

SMA (Simple moving Average) Basit Hareketli Ortalama

Basit Hareketli Ortalama, istenen gün sayısı için basit aritmetik ortalama ile hesaplanır. Basit Hareketli Ortalama fiyat grafikleri ile birlikte çizilirler. Fiyat, hareketli ortalama değerinin üzerinde kaldığı sürece hisse senedi elde tutulur. Hareketli ortalama, fiyat grafiğinin üzerinde kaldığı sürece o hisse senedi alınmaz. Alçalan trendin başlangıcında fiyat grafiğini keserek Sat uyarısı verir Yükselen trendde ise Al uyarısı verir. Al/Sat uyarılarının kesinleşmesi için yani Al/Sat sinyaline dönüşmesi için, Yükselen trendde Hareketli ortalamanın fiyat grafiğinin %5 altında kalması, alçalan trendde ise %5 üzerine çıkması gerekir.Yatay fiyat trendinde hareketli ortalama ile fiyat grafiğinin kesişmesi Al/Sat uyarısı olarak kabul edilmez. Ortalamanın hesaplandığı gün sayısı kısa vade için 5-15, orta vade için 16-30, uzun vade ise 31-50 gündür.

 

WMA (Weighted Moving Average) Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Ağırlıklı Hareketli Ortalama, istenen gün sayısı için en son fiyatlara daha fazla ağırlık verilerek ortalama hesaplanır, Basit hareketli ortalamaya göre daha erken uyary verir. Ağırlıklı Hareketli Ortalama fiyat grafikleri ile birlikte çizilirler. Fiyat, hareketli ortalama değerinin üzerinde kaldığı sürece hisse senedi elde tutulur. Hareketli ortalama, fiyat grafiğinin üzerinde kaldığı sürece o hisse senedi alınmaz. Alçalan trendin başlangıcında fiyat grafiğini keserek Sat uyarısı verir Yükselen trendde ise Al uyarısı verir. Al/Sat uyarılarının kesinleşmesi için yani Al/Sat sinyaline dönüşmesi için, Yükselen trendde Hareketli ortalamanın fiyat grafiğinin %5 altında kalması, alçalan trendde ise %5 üzerine çıkması gerekir.Yatay fiyat trendinde hareketli ortalama ile fiyat grafiğinin kesişmesi Al/Sat uyarısı olarak kabul edilmez Ortalamanın hesaplandığı gün sayısı kısa vade için 5-15, orta vade için 16-30, uzun vade ise 31-50 gündür.EMA (Exponential Moving Average) Üssel Hareketli Ortalama

Üssel Hareketli Ortalama, istenen gün sayısı için en son fiyatlara daha fazla ağırlık verilken ilk günleride ihmal etmeyen bir ortalama ile hesaplanır, Basit hareketli ortalamaya göre daha erken, Ağırlıklı hareketli ortalamaya göre ise daha geç uyarı verir. Üssel Hareketli Ortalama fiyat grafikleri ile birlikte çizilirler. Fiyat, hareketli ortalama değerinin üzerinde kaldığı sürece hisse senedi elde tutulur. Hareketli ortalama, fiyat grafiğinin üzerinde kaldığı sürece o hisse senedi alınmaz. Alçalan trendin başlangıcında fiyat grafiğini keserek sat uyarısı verir Yükselen trendde ise Al uyarısı verir. Al/Sat uyarılarının kesinleşmesi için yani Al/Sat sinyaline dönüşmesi için, Yükselen trendde Hareketli ortalamanın fiyat grafiğinin %5 altında kalması, alçalan trendde ise %5 üzerine çıkması gerekir.Yatay fiyat trendinde hareketli ortalama ile fiyat grafiğinin kesişmesi Al/Sat uyarısı olarak kabul edilmez Ortalamanın hesaplandığı gün sayısı kısa vade için 5-15, orta vade için 16-30, uzun vade ise 31-50 gündür.

BBAND (Bollinger Band) Hareketli Ortalama Bandı

Bollinger Band veya alım-satım kanalları istenen gün sayısı kadar, gün içindeki maksimum,minimum ve kapanış değerlerinin üssel ortalamasından hesaplanır. Tavsiye edilen gün sayısı kısa veya orta vade için 14 veya 21 gündür.
Alt ve Üst kanallar(Yeşil çizgiler) bu ortalamanın standard sapmasının aşağy veya yukary belli katsayılarla çarpılması ile elde edilir.
Yatay trendde Alt Band=2 / Üst Band=2, Alçalan trendde Alt Band=3 / Üst Band=2, Yükselen trendde Alt Band=2 / Üst Band=3 alınabilir. Alım-Satımda fiyat grafiğinin trendine göre;
1-Yatay trendde alt bandın fiyat grafiğini kesmesi Al, üst bandı kesmesi Sat sinyali verir.
2-Alçalan trendde orta bandın fiyat grafiğini kesmesi Sat, alt bandı kesmesi veya geçmesi Al sinyali verir.
3-Yükselen trendde orta bandın fiyat grafiğini kesmesi Al, üst bandı kesmesi veya geçmesi Sat sinyali verir

 

PO (Price Oscillator) Fiyat Trendi

Fiyat Trendi göstergesi kısa gün ortalamasının, uzun gün ortalamasına oranı ile hesaplanır . Tavsiye edilen kısa vadeli Fiyat trendi için 14/31(kısa gün =14 uzun gün=31), uzun vadeli Fiyat trendi için ise 21/50(kısa gün =21 uzun gün=50) gündür. Gösterge 100 ekseninin üzerinde ve altında fiyat grafiği değiğtikce salınım yapar.
Ekseninin üstü boğa piyasasıdır (alymda= talep fazla).
Ekseninin altı ayı piyasasıdır (satımda = talep az).
Göstergenin ekseni keserek yükselmeye başlaması Al ,bir tepe yaparak aşağı hareketi orta vadede Sat işaretidir. Gösterge çizgisinin yükselirken veya alçalırken eksene olan açısının dik olması o fiyat trendinin şiddetini ve kalıcılığını teyid eder
 

 

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)


MACD göstergesi 12 günlük üssel ortalama ile 26 günlük üssel ortalama arasyndaki farkdır. Göstergenin 9 günlük ortalama değerlerinden oluşan ikinci eğri ile MACD kesiştiği zaman orta vadede Al/Sat sinyalleri oluşur. Bu ikinci eğri ile oluşan farkdan, 0 ekseninin altında ve üzerinde salınan MACD Histogramy oluşur. Histogramda kırmızı bölge satım, yeşil bölgeler ise alım bölgeleridir.
Histogram kırmızıdan yeşile gecerken Sat, yeşilden kırmızıya geçerken Al sinyali verir.

 

 

 

 


MOM (Momentum) Hız Kazanma Göstergesi

Momentum, güncel fiyatların istenen gün kadar önceki fiyatlara bölünmesi ile hesaplanan artış/azalış oranıdır. Fiyat trendinin gücünü ve trendini gösterir. Fiyat grafiği ile ters olan momentum trendleri, fiyat grafiğinin yönünün dönmekde olduğunun işaretidir.Fiyat grafiğinde oluşan tepe ve dipler momentumda aını yönde tepe ve dip oluşturmuyorsa, bu fiyat grafiğinin trendinin ters yöne döneceği anlamyna gelir.
Momentum'un hesaplandığı gün sayıları kysa vade için 10-12, uzun vade için ise 20-28 gündür
.

RSI (Relative Strength Index) Bağıl Güç Endeksi

Bağıl Güç, istenen dönem içindeki düşüş ve yükselişlerin oranı ile hisse senedinin gücünü yüzde olarak gösterir. Tavsiye edilen gün sayısı 14 veya 21 gündür. %70 çizgisinin üstü aşırı alım bölgesi, %30 çizgisinin altı ise aşırı satım bölgesidir. Gösterge %50 de paritenin relatif gücü dengelenir, artan günlerle, azalan günler eşitlenir. RSI, fiyat grafiği ile aynı yönde hareketi fiyat trendini onaylar, ters yöndeki hareketi ise onaylamaz.
Aşırı alım bölgesinden(%70 üzeri) aşağı döndüğünde 70 seviyesinden geçerken Sat,
Aşırı satım bölgesinden(%30 altı) yukarı döndüğünde 30 seviyesinden geçerken Al sinyali olarak yorumlanır.CCI(Commodity Channel Index) Emtia Alım-Satım Kanalları

CCI fiyatların ortalama fiyattan sapması ile hesaplanan kısa vadeli bir göstergedir.
Fiyat hareketlerinde görülen küçük oynamalar göstergeye büyük hareketler olarak yansırlar.
Tavsiye edilen gün sayısı 14 veya 21 gündür. CCI göstergesinin üzerinde +100 ün üstü aşırı alım, -100 ün altı aşırı satım bölgesidir. Göstergenin tepe veya diplerde görülecek fiyat grafiğine aykırı yükseliş veya alçalışlar muhtemel dönüş belirtisi olarak algılanır. +100 üzerinde iken +100 eksenini aşağı yönde kesmesi Sat , -100 altynda iken -100 eksenini yukarı yönde kesmesi Al sinyali verir.

ST(Stochastic) Stokastik

Stokastik belirli bir dönem içindeki en düşük kapanış fiyatı ve aını dönem içinde en düşük değerlerle en yüksekler arasyndaki orandan hesaplanan kısa vadeli bir göstergedir. Stokastik, %K (Kırmızı) ve %D (Yeşil) eğrilerinden oluşur. Göstergede 80 seviyesinin üstü aşıry alym, 20 seviyesinin altı aşırı satım bölgesidir. Yki gösterge (%K ve %D) alt bölgeden birbirini kesip yukarı yönelmesi Al üst bölgeden birbirini kesip aşağı yönelmesi Sat sinyalidir. Yükselen bir rallide, stokastik hemen aşırı alım bölgesine ulaşır, bu bölgeden aşağı dönerek sat sinyali erken olacağı için hatalıdır.
Aşağı doğru hızlı hareketlerin olduğu dönemlerde ise, hemen aşırı satım bölgelerine ulaşır, bu bölgeden yukarı dönerken sat sinyali erken olacağından hatalıdır. Stokastik kısa dönemli fiyat hareketlerinin tahmininde başarılı sonuçlar vermesine karşın orta ve uzun vadeli fiyat hareketlerinde hatalı sonuçlar verebilir. Tavsiye edilen gün sayısı K dönemi için 9 gün, D dönemi için ise 3 gündür. Orta ve uzun vade için, gün sayısı arttırılarak daha doğru sonuçlar alınabilir..
WR% (William's Range) William's R% Göstergesi

William's R% sadece aşırı alym-satym bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan kısa vadeli bir göstergedir. tavsiye edilen gün sayısı 14 gündür. Bu gösterge çok erken sinyal ürettiği için yükselen trendlerde yalnızca Al sinyallerini, alçalan trendlerde ise yalnızca Sat sinyallerini dikkate almak gerekir. Göstergedeki yön değişikliğinin kesinleştirmek için, fiyat grafiği veya diğer orta/uzun vadeli göstergeler tarafından da onaylanması beklenir -20 ekseninin üstü aşırı alım, -80 ekseninin altı ise aşırı satım bölgesidir. 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

site içi arama
 
Reklam
 
 
 
free counters
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Istanbul

New York

Tokyo

London

Sydney

Frankfurk


webforex.tr.gg