Forex Sözlüğü - A

A Hawai : Dealer jargonunda 50 milyon ABD Doları için kullanılan terim
A Lady : Dealer jargonunda 5milyon ABD Doları için kullanılan terim
A Laugh : Dealer jargonunda 1/5 değeri
A McDonald : Dealer jargonunda 250 milyon ABD Doları için kullanılan terim ABC Consumer Confidence Index : ABC Tüketici Güven Endeksi Ekonomik gösterge (ABD).
ADP Employment Change : ADP İstihdam Değişimleri Ekonomik gösterge (ABD).
ADP Employment Change : ADP İstihdam Değişimleri Ekonomik gösterge (ABD).
ADP Employment Survey : ADP İstihdam Anketi Ekonomik gösterge (ABD).
AID – Agency for International Development : Uluslararası Kalkınma Ajansı ABD’nin ülke dışında yaptığı yatırımların dağıtımını sağlayan kuruluş
AMEX (American Exchange) : AMEX (Amerikan Borsası) İşlem hacmi bakımından ABD’nin 3. büyük borsası. New York’ta bulunan AMEX, ABD’deki menkul kıymetler ticaretinin %10’unu oluşturmaktadır.
ASEAN – Associations for South-Eastern Asian Nations : Güneydoğu Asya Uluslararası Topluluğu 1967 yılında Malezya, Singapur, Endonezya ve Tayland’ın biraraya gelerek, belirli sanayi dallarında işbirliği yapmak ve bazı temel ürünlerde ortak gümrük tarifesi uygulamak amacıyla kurdukları birlik.
Abandon : Elden çıkarma Opsiyon sahibinin, artık uygulamaktan vazgeçmesi ya da mahsup etmesi nedeniyle o opsiyonu eleme eylemi.
Abandoned Baby : Terkedilmiş Bebek Hemen ardından bir boşluk bırakarak bir Doji’nin oluştuğu, daha sonra zıt yönlü başka bir boşluk ile devam eden ve nadir görülen bir geri dönüş formasyonu. İlk ve üçüncü gündeki gövdelere ait gölgeler ile ortadaki doji arasında boşluk oluşmuştur.
Above the Market : Piyasanın üzerinde Bir menkul kıymeti, piyasa fiyatının üzerinde belirlenmiş bir fiyattan alma ya da satma isteğini gösteren limitli emir. Piyasa fiyatı, istenilen fiyata ulaşamadığı taktirde bu emir karşılanmadan kalır.
Absolute Breadth Index : Mutlak Genişlik Endeksi Norman Fosback tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte yükselen ve alçalan emisyonlar arasındaki farkın mutlak değerine eşittir. Fiyatın yönünü görmezden gelerek, New York Stok Exchange bünyesinde ne kadar işlem ve volatilitenin yer aldığını gösterir.
Absolute Breadth Index : Mutlak Genişlik Endeksi Norman Fosback tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte yükselen ve alçalan emisyonlar arasındaki farkın mutlak değerine eşittir. Fiyatın yönünü görmezden gelerek, New York Stok Exchange bünyesinde ne kadar işlem ve volatilitenin yer aldığını gösterir.
Absolute Price Oscillator (APO) : Mutlak Fiyat Osilatörü İki üstel hareketli ortalamaya dayalı olup mutlak dönemlerle ifade edilir. Aynı zamanda MACD göstergesi olarak bilinen APO, uzun olan EMA’dan kısa EMA’nın çıkarılması ile hesaplanır.
Abu Dhabi Fund For Arab Economic Development : Abu Dhabi Fonu Abu Dhabi Hükümeti tarafından 1971′de kredi açma, garanti sağlama veya önemli projelere katılma biçiminde Arap ülkelerine ekonomik yardımda bulunmak amacıyla oluşturulan kuruluş.
Accredited Investor : Yetkili Yatırımcı Kurumsal tipte hesaplara ve servet sahibi bireylere verilen isim.(1 milyon $ ve daha fazlasına sahip insanlar, yıllık geliri 200.000$ ve bundan fazla olan insanlar vs.)
Accruals : Tahakkuklar Firmanın satın alınan mallardan ötürü değil, hizmetler dolayısıyla (örneğin ücretler) ödeme zamanı gelmiş olan cari borçları.
Accrued interest : Tahakkuk eden faiz Henüz ödünç veren hesabına işlememiş, en son faiz ödemesi ile şu anki faiz ödemesi arasında edinilen kazanç.
Accumulation : Elde toplanma Fiyatta belirgin bir yükselmeye sebep olmadan bir menkul kıymetin hisselerinden daha fazla satın alma faaliyeti. Bir varlık bir düşüşün ardından, uzun vadede taban yapar. Bu taban oluştuğunda, bundan haberdar traderlar ve yatırımcılar uzun pozisyonlar almaya ya da mevcut uzun pozisyonlarını artırmanın yollarına bakarlar. Böyle bir durumda bir varlığın elde toplandığı söylenir.
Active Money Depots : Aktif para deposu Bir ekonomide, belirli bir dönemde, işlem ve ihtiyat motivleriyle talep edilen toplam para tutarı.
Advance Decline Line (AD Line) Indicator : Yükselenler -Düşenler İndikatörü Hisse senedi piyasasında yükseliş ve düşüşler arasındaki genişliği ölçmede en yaygın kullanılan göstergelerden biridir. Yükselen ve alçalan emisyonlar arasındaki net farkı izler. Genellikle piyasa ortalaması ile karşılaştırılmakla birlikte, bu ortalamadan uzaklaşma, olası bir geri dönüş formasyonu için erken bir sinyal anlamına gelir.
Advance Decline Ratio : Yükselenler – Düşenler Oranı Yükselen emisyonların alçalan emisyonlara oranı. AD oranının hareketli ortalamasını almak aşırı alım veya aşırı satım noktalarında sinyal vermek açısından daha kullanışlı olacaktır.
Advancing : Yükselme Yönünde Yükselen trendlerle tanımlanan, bir menkul kıymetin piyasa devresi.
Adverse Excursion : Adverse Excursion Herhangi tek bir işlemde fiyat hareketi dolayısıyla eldeki pozisyonda uğranılan zarar.
Affiliate company : Bağlı ortaklık İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu katılımlardır.
African Association of Central Banks : Afrika Merkez Bankaları Birliği Afrika kıtası ülkeleri arasında parasal konularda işbirliği yapmak üzere 1968 yılında kurulmuş kurum.
African Development Bank : Afrika Gelişim Bankası Bağımsız Afrika ülkelerinin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1964 yılında kurulmuş olan bölgesel nitelikli uluslararası banka. Önceleri bankaya yalnızca Afrika ülkeleri üye olurken, 1982 yılında yapılan bir değişklikle diğer ülkelere de bankaya üye olma hakkı tanınmıştır.
African, Caribbean and Pacific Countries : ACP Ülkeleri Lomé Anlaşması gereğince, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile “ortaklık ilişkisi” kuran Afrika, Karaib ve Pasifik ülkelerini kapsamaktadır. Bu ülkeler, ilksel ürünlerin ihracatından sağladıkları gelirlerde görülebilecek istikrarsızlığı önlemek için finansman sağlama konusunda AET’ye başvurabilir. Ayrıca bu ülkelerin mamul malları ve bazı tarımsal ürünlerin AET üyesi ülkere girmesi de anlaşma gereğince serbesttir.
After Hours : Kapanış sonrası Hisse senedi piyasanın resmi olarak kapanışından sonra uzman ya da üye firmalar tarafından yapılan değişiklikler ile işlemlerde yapılan ayarlamalar.
Aggregation : Bir elde toplanma Finansal durum raporu bildirimi ve spekülatif limit sınırına uygunluk için, bütün vadeli işlem pozisyonlarının ve bunların kontrolünün bir veya bir grup oyuncu yönetiminde müştereken olması önlemi.
Aggressor : Aggressor Piyasada mevcut bir fiyat üzerine oynayan oyuncu.
Agio: Acyo Döviz işlemlerinde herhangi bir paranın kambiyo değeri ile itibari değeri arasında fark.
Agio Theory of Interest : Acyo Faiz Teorisi Gelecekte satın alınması mümkün olabilecek malları ve hizmetleri hemen satın alabilmek için ödenmesi gerekli olan faizli primi açıklayan teori.
Agregate demand : Toplam talep Devlet harcamaları, kişisel tüketim harcamaları ve şirket harcamalarının toplamıdır.
Agricultural Commodities Index : Tarım Ürünleri Endeksi Buğday, Kırmızı buğday, mısır, soyafasülyesi, pamuk, şeker, kakao ve portakal suyu gibi metaları içine alan bir emtia endeksidir.
Aid and abet : Suç ortaklığı Fiilen, bilerek ve kasıtlı olarak, suç teşebbüsünde bulunmuş bir bireye işlemlerinde yardımda bulunmak.
Algerian Dinar (DZD) : Cezayir Dinarı (DZD) Cezayir’in ulusal para birimi.
All or None : Gerçekleşmezse İptal Et Sadece hepsinin gerçekleşmesi koşuluyla bir alıcı ya da bir satıcı tarafından brokera bildirilen bir emir türü. Bu emir türünde hepsinin gerçekleşemediği durumda kısmi olarak gerçekleşme söz konusu değildir.
Alpha : Alfa Piyasa endeksine nazaran daha çok bir fona yatırım yapan yatırımcının aldığı artık riskin bir ölçümü. Yatırım fonunun gerçek perfonmansı ile fon yöneticisinin aldığı risk düzeyine göre beklenen performans arasındaki farkı açıklar. Eğer fon, üstleninlen risk düzeyi için beklenen geri dönüşü gerçekleştirirse, fon için alfa sıfır olur. Eğer alfa pozitifse, fon yöneticisi üstlenilen risk için beklenen geri dönüşten daha fazlasını gerçekleştirmiş demektir.
American Depository Receipt (ADR) : Amerikan Depo Sertifikaları Ticari bankalar tarafından ihraç edilen ve yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bir şirketin hisselerini gösteren menkul kıymetlerdir. ADR ‘ler çeşitli ABD borsalarında normal hisse senetleri gibi alınıp satılırlar.
Analysis of Variance : Varyans Analizi Regresyon teknikleri üzerine yapılan analizleri geliştirmede kullanılan bir teknik. Tahminde bulunanla kriter çeşitliliği arasındaki ilişkiyi saptamada kullanılır.
Andean Pact : Andean Paktı Bolivya, Ekvator, Peru, Şili ve Kolombiya’nın 1969 yılında yaptıkları bir anlaşma sonucu kurdukalrı gümrük birliği. Birliğe 1974 yılında Venezuella da katılmıştır. Anlaşmaya göre pakta üye ülkeler arasında ticaret serbest olacak ve üçüncü ülkelere karşı da ortak bir gümrük tarifesi uygulanacaktır.
Andrew’s Pitchfork : Andrew’s Pitchfork Alan Andrews tarafından geliştirilen bu yaklaşım, seçilen 3 noktadan çizilen 3 paralel doğruyu kullanır. Tırmığı oluşturmak üzere seçilen bu noktalar genellikle üç ardışık ana zirve ve dipten oluşur.Sağa doğru genişleyen üç paralel doğru normal destek ve direnç noktaları için kullanılır.
Announcement Date : İlan Tarihi Bir firmanın, yaklaşan hisse senedi bölünmesini halka ilk duyurduğu tarih.
Announcement Date : İlan Tarihi Bir firmanın, yaklaşan hisse senedi bölünmesini halka ilk duyurduğu tarih.
Annual Report : Yıllık Faaliyet Raporu Firmanın hissedarlar için hazırladığı yıllık rapor için kullanılan bir terimdir. Bu genellikle bilanço, gelir tablosu, yedek akçede meydana gelen değişikliklerin bir listesi ve ortaklık gelirinin ne şekilde kullanıldığına dair bilgiyi içerir.
Annualized : Yıllık Bir yıldan daha az dönemler, karşılaştırma amaçlı olarak yıllık orana dönüştürülebilir. Üç aylık rakamları yıllığa dönüştürmek için dörtle çarparsınız.
Appreciation : Değer Artışı Bir varlığın değerindeki artış.
Arab – Turkish Bank : Arap – Türk Bankası Türkiye, Libya ve Kuveyt sermayesi ile 1977 yılında kurulmuş banka. Kuruluş amacı, ilgili ülkelerin birbirleri ile olan ticari ilişkilerini finanse etmektir.
Arab Common Market : Arap Ortak Pazarı Arap Birliği’ne dahil ülkelerce imzalanan bir anlaşma ile 1 ocak 1965 tarihinde kurulmuş ekonomik birlik. Pazarın kurulması ile, tarımsal ürünler ile hammaddeler alanında dış ticaretteki sınırlamalar kaldırılmıştır. Sanayi ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılması içinde çalışmalar sürdürülmektedir.
Arab Currency Related Unit : Arap Paraları Birimi 12 Arap ülkesi parası cinsinden tanımlanarak 1974 yılında yaratılmış para birimi. Arcu olarak anılır. Yaratılmasındaki amaç, Arap paraları cinsinden ifade edilen hisse senedi ve tahvilllerin alım satımında ortak bir değer standardı işlevi görmesidir. Fiili değeri, 8 arap parasının A.B.D. Doları karşısındaki değerini yansıtacak şekilde hesaplanır. Kullanımı oldukça sınırlıdır.
Arbitrage : Arbitraj Fiyat farklarından faydalanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.
Arbitration : Tahkim Üyeler arasında ya da üyeler ile müşteriler arasında oluşan uyuşmazlıklarda çözüm usulü.
Arbitrator : Arabulucu Taraflar arasındaki uyuşmazlık durumlarında anlaşmazlık usulleri çerçevesinde karara varması için seçilmiş kişi.
Area Pattern : Alan Formasyonu Yukarı yönlü ya da aşağı yönlü trendi takip eden yani iki yönlü fiyat hareketi için de geçerli olan formasyon.Bu formasyonlar(üçgen, bayrak, takoz) iyi öngörüde bulunabilme açısından değerlidir.
Arithmetic (Linear) Scaling : Aritmetik (Doğrusal) Derecelendirme Doğrusal ölçeklerde, dikey ölçek üzerindeki her nokta arasındaki mesafe tanımlıdır. Bu nedenle, 10 ile 20 arasındaki dikey uzaklık, 90 ile 100 arasındaki dikey uzaklıkla aynıdır.
Armenian Dram (AMD) : Ermeni Dramı (AMD) Ermenistan’ın ulusal para birimi.
Arms Index (TRIN) : Arms Index (TRIN) 1967 yılında Richard W. Arms tarafından geliştirilmekle birlikte, alçalan hisse senetlerinin ortalama hacmi ile yükselen hisse senetlerinin ortalama hacmi arasındaki oranı gösteren bir piyasa göstergesidir. Genellikle yükselen bir TRading INdex ayı, düşen bir TRIN ise boğaya işarettir.
Aroon : Aroon Bir hisse senedi için trend başladığını ya da o trendin güçlü olup olmadığına karar vermek için kullanılabilen bir gösterge sistemi.Aroon Osilatör sıfırdan yukarı çıktığında, yukarı yönlü bir trende işaret eder; sıfırdan aşağı gerilediğinde ise aşağı yönlü trende işaret eder. Sıfır çizgisinden ne kadar uzağa gidilmişse bu, trendin o kadar güçlü olduğunu gösterir.
Aroon Oscillator : Aroon Osilatörü Aroon Osilatör diye adlandırılan gösterge, Aroon(alt)’tan Aroon(üst)’ü çıkararak elde edilebilir. Aroon(üst) ve Aroon(alt) between 0 ile +100 arasında dalgalandığından, Aroon Osilatör -100, 0 , +100 arasında dalgalanır.
Ascending Trend Channel : Yükselen Trend Kanalı Aşağı doğru dalgaların alt seviyelerini birbirine bağlayan yukarı doğru tırmanan bir doğru, trend doğrusuna paraleldir. Yukarı doğru tırmanan kanal doğrusu ve trend doğrusu olumlu bir trendin sınırlarını oluşturur.
Ascending Triangle : Yükselen Üçgen Daha alttaki trend doğrusu yükselirken diğerinin yatay olduğu iki doğrunun kesişiminden oluşan fiyat formasyonu. Bu genellikle yükselen bir formasyondur.
Asian Development Bank : Asya Kalkınma Bankası Merkezi Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan ve bölge ülkeleri arasında iktisadi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan kalkınma bankası. Bankaya 31 Pasifik ve Asya ülkesi, 14 de Asya dışından ülke üyedir. Bankanın kaynakları genellikle bölgedeki yoksul ülkelere yardım etmek amacıyla kredi vermede kullanılmaktadır.
Ask price : Satış fiyatı Piyasada oyuncuların satmak için razı oldukları fiyat .
Asset allocation : Varlık tahsisi Risk yönetimi için portföyün çeşitlendirmesinde başarı sağlamak için farklı piyasalarda var olan kaynakları bölen yatırım uygulaması.
At Par / Break Even : Başabaş Yabancı bir paranın veya kıymetli evrakın piyasa değeri ile itibari değerinin eşit olduğu durum, ya da normal kâr ve maliyetin fiyata eşit olduğu üretim miktarı.
At best : En iyi fiyata Aracı kuruma, piyasada o an için olan en iyi fiyattan verilen satış talimatı.
At-The-Money Option : Cari fiyat düzeyinde opsiyon Akdedilen fiyatın, esas sözleşmedeki cari piyasa fiyatına eşit ya da yaklaşık olarak eşit düzeyde belirtildiği opsiyon.
Aussie : Ausie Forex piyasalarında Avustralya Doları’na verilen bir başka isim.
Australian Dollar (AUD) : Avustralya Doları (AUD) Avustralya’nın ulusal para birimi.
Auto Sales : Otomobil Satışları Ekonomik gösterge (ABD).
Average True Range (ATR) : Ortalama Doğrusal Dağılım Bir menkul kıymetin volatilitesini ölçen bir gösterge.Yüksek ATR değerleri, yüksek volatiliteye işaret ederek panik halinde satış ya da alışların gerçekleştiğinin bir göstergesi olabilir. Düşük ATR değerleri, menkul kıymet için iki yönlü hareketin olduğuna işaret eder.
Average Weekly Earnings : Ortalama Saatlik Kazançlar Ekonomik gösterge (ABD).
Average Weekly Hours : Ortalama Haftalık Saatler Ekonomik gösterge (ABD).
Average Workweek : Ortalama Çalışma Haftası Ekonomik gösterge (ABD).
Average propensity to save : Ortalama tasarruf eğilimi Belirli bir ülkede ve dönemde, belirli bir gelir düzeyinde gerçekleşen tasarrufların, aynı dönemdeki gelir düzeyine oranıdır. Tasarruf S, gelir Y iken, ortalama tasarruf S/Y şeklinde ifade edilir.
Average propensity to consume : Ortalama tüketim eğilimi Belirli bir ülkede ve dönemde, belirli bir gelir seviyesinde gerçekleşen tüketim masraflarının, aynı dönemdeki gelir seviyesine oranı. Tüketim malları C, gelir Y iken, ortalama tüketim eğilimi C/Y şeklinde ifade edilir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

site içi arama
 
Reklam
 
 
 
free counters
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Istanbul

New York

Tokyo

London

Sydney

Frankfurk


webforex.tr.gg