Bunları yapanlar yandı!
Yeni bir tedbir sistemi devreye alınıyor... İşte ayrıntılar...

İMKB, yatırımcı bazında tedbir sistemini devreye alıyor. Belirlenen esalarla ilgili genelgenin tam metni yayınlandı.

Buna göre:

İMKB, 27/06/2012 tarihinde yayımladığı 395 sayılı Genelge ile borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette verilen emirleri ve gerçekleştirilen işlemleri açık bir şekilde tanımlayarak, bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esasları düzenlemiştir.

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci maddeleri ile İMKB Yönetmeliği’nin 24/A maddesine dayanılarak yapılan bu düzenlemede, İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç) ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda aşağıda belirtilen nitelikteki emirler ve işlemler, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette fiiller olarak kabul edilmiştir.

a)    Kendinden kendine işlemler:

Bir seans boyunca, o seanstaki İMKB Hisse Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50’si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir hisse senedinde;

1)    Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,

2)    Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının, aynı hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması, 

3)    Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının [yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının] yüzde 40 ve üzerinde olması
koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

b)    Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemler: 

Bir seans boyunca herhangi bir hissenin sırasında, yatırımcının;

1)    Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletmesi,

2)    (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbını bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,

3)    (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerinin sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması, 

koşullarının bir arada gerçekleşmesi. 

Borsamızca, gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında yukarıda tanımlanan fiilleri işlediği tespit edilen yatırımcılara aşamalı olarak beş değişik tedbir uygulanacak olup, söz konusu tedbirlerin uygulanması için gerekli olan şartlar ve tedbir süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

TEDBİR    KOŞULU    SÜRESİ 

1. Aşama    Yatırımcının yazılı olarak bilgilendirilmesi    Fiillerin herhangi bir 90 gün içerisinde en az 3 kez işlenmesi halinde    -

2. Aşama    Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerinin ilan edilmesi    1. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 90 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde    -

3. Aşama    Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi    2. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 30 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde    15 gün

4. Aşama    Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması    3. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 30 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde    30 gün

5. Aşama    Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot)    4. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 30 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde    45 gün boykot ve devamında 30 gün brüt takas

Ayrıca, yapılan düzenlemeyle, yukarıda özetlenen emir ve işlemlere ilişkin oran, miktar, sayı ve sürelere uymamakla birlikte, yatırımcının; yapılan düzenlemeyi dolanacak biçimde ve süreklilik arz edecek şekilde, bu oran, miktar, sayı ve sürelere çok yakın bir tarzda emir vermesi ve işlem yapması da Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler kapsamında değerlendirilerek gerekli tedbirler uygulanacaktır.

Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesinin, İMKB bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması yönündeki etkinliğin arttırılmasında, piyasa bozucu fiillerle etkili bir şekilde mücadele edilmesinde, yatırımcıların sermaye piyasalarına duydukları güvenin güçlendirilmesinde, dolayısıyla da sermaye piyasalarının gelişiminde ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getireceği düşünülmektedir. 

Söz konusu düzenleme, yatırımcıların, piyasa katılımcılarının ve aracı kuruluşlarımızın önceden ve yeterince bilgi sahibi olmalarını teminen 03.09.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe giriş tarihinden sonra uygulamanın işleyişi, etkinliği ve piyasa üzerindeki etkileri değerlendirilerek ihtiyaç duyulacak revizyon ve değişiklikler yapılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

site içi arama
 
Reklam
 
 
 
free counters
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Istanbul

New York

Tokyo

London

Sydney

Frankfurk


webforex.tr.gg